top of page

una ley puede establecer el olvido

Llei d'Amnistia del 1977

La condemna a la desmemoria va venir de la mà de l’aprovació de la Llei d’Amnistia del 1977. Arzallus, al Congrés dels Diputats va dir en el seu discurs: "Una ley puede establecer el olvido".


Aquest projecte pretén generar una reflexió sobre el tipus de transició democràtica que es va dur a terme a Espanya.

Partint del discurs que va fer Arzallus al Congrés dels Diputats el dia que s’aprovava la Llei d’Amnistia del 1977, reflexiono sobre l’oblit i la desmemòria, sobre el que la terra amaga i sobre el relat històric de la història contemporània d’Espanya que jeu adormit.

Aquesta llei d’Amnistia del 1977 blinda la possibilita de jutjtar qualsevol de les persones que van participar dins del règim franquista cosa que impossibilita fer justícia

i reparació. Sense reconeixement hi ha silenci, i amb el silenci hi ha l’oblit.


De totes aquestes reflexions i referències em neix la idea de la paraula com un obstacle, com una pedra al camí que ens pot fer parar però tampoc ens força. La paraula com a advertència o recordatori, la paraula present. A través d’això decideixo agafar una frase del discurs d’Arzallus al Congrés del Diputats quan es va presentar la Llei d’Amnistia. Agafo la frase del discurs que il·lustra millor la idea que vull transmetre: l’oblit s’estableix a la nostra societat de manera permanent. Això, ens condemna a les genera- cions futures a viure d’esquenes al nostre passat, no establint ponts entre resistències del passat amb les del present, alienant-nos de nosaltres, de la terra i de la història.


bottom of page