top of page

(re)poblar per brotar

2022

(Re)poblar per brotar és un projecte que pretén generar una reflexió entorn les esquerdes de lluita vegetal a la ciutat.

a través de la lectura d'un conte que respon a l'ideari del projecte, s'incita a les participants a utilitzar el fang fèrtil i a dur a terme una acció a l'espai públic més proper a la seva realitat. a través d'aquesta acció és pretén sensibilitzar la mirada vers l'entorn i a generar noves relacions amb la natura.

l'acció 

  • l'acció s'inici amb la lectura del conte Per tornar a brotar (més avall en aquesta pàgina). aquest conte que situa el marc teòric del treball i pretén iniciar un petit debat entorn la relació que es té amb l'entorn.

  • tot seguit, es passa a la part activa del projecte on se li brinda un tros de fang fèrtil a cada participant, incitant a que modelin una figura humana amb la que se sentin representades. juntament, se li facilita un pamflet on explica com fer-lo en el cas que ho vulguin tornar a fer.

  • després, cada participant escollirà un escocell on vulgui deixar la seva figura amb el desig de que el fang es desfaci per tal que així brotin les llavors. Totes les espècies de llavors escollides per aquest projecte estan pensades per brotar en espais com la ciutat i facilitar la pol·linització de la resta de plantes.

part de la potència d’aquest projecte resideix en el seu desenvolupament a l’espai públic, entenent-lo com espai per generar discursos crítics que ens pertanyin a totes. d'aquesta manera, les participants del projecte, generen noves relacions amb el seu entorn més proper, a través del fang i de les seves mans. 

fang_fèrtil.png
descarrega les instruccions per a fer el fang fèrtil

aquest projecte ha quedat recollit en un conte que respon a l’ideri del projecte. el conte ha estat imprés en paper plantable i encuadernat amb fil de pita per tal que també sigui biodegradable, podent ser enterrat i tornant a brotar.

AA017.jpg
bottom of page